LES MANS DE LES FISIOTERAPEUTES

LES MANS DE LES FISIOTERAPEUTES

Així és com sentim els nostres mans, per una banda busquem i pensem el millor tractament per a cada pacient, però per l’altra ho treballem amb tot l’amor i el cor per a fer cada tractament únic.