Avís legal

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web: www.fisioterapiatempspertu.com

Denominació Social: EMMA PERNAS LLOBET
Domicili: CL. NARCÍS MENARD, 21 – 08191- RUBI (BARCELONA)
Telèfon: 936973460
e-mail: pertu@fisioterapiatempspertu.com
CIF: 45471659S

Propietat Intel·lectual e Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Emma Pernas LLobet i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’Emma Pernas LLobet.

L’accés aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part d’Emma Pernas LLobet excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació de les condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis professionals.

Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d’aquesta web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

Emma Pernas LLobet, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

Emma Pernas LLobet, es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels serveis o productes quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

Emma Pernas LLobet, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer el responsable del qual és Emma Pernas LLobet, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis professionals.

A través de l’emplenament dels formularis de la Web, o de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a EMMA PERNAS LLOBET, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis professionals d’Emma Pernas LLobet.

En cap cas Emma Pernas LLobet, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a: EMMA PERNAS LLOBET, CL. Narcís Menard, 21 de Rubí, 08191-Barcelona.

També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art. 21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: pertu@fisioterapiatempspertu.com

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

Emma Pernas LLobet recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per EMMA PERNAS LLOBET, per això, EMMA PERNAS LLOBET, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un lloc en concret, l’usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.